Bảng câu hỏi khảo sát về những ảnh hưởng do bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới Dành cho cư dân người nước ngoài trong tỉnh

Bảng câu hỏi khảo sát về những ảnh hưởng do bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới Dành cho cư dân người nước ngoài trong tỉnh

http://www.s-i-a.or.jp/vi/news/533