Nhận trợ cấp 10 man Trường hợp cha mẹ và con cái sơ tán thoát khỏi bạo hành gia đình (DV)

【Nhận trợ cấp 10 man Trường hợp cha mẹ và con cái sơ tán thoát khỏi bạo hành gia đình (DV)】ベトナム語

Về Trợ cấp 1 khoản 10 man yên bằng tiền mặt do sự lây lan rộng của virus corona chủng mới thì Bộ nội vụ và truyền thông đã quyết định các thủ tục cần thiết cho cha mẹ và con cái đang sơ tán thoát khỏi bạo lực của chủ hộ để nhận tiền trợ cấp và đang kêu gọi đăng ký, nộp đơn cho quầy tiếp tân của chính quyền địa phương nơi họ đang sống từ ngày 24 đến ngày 30 tháng này,
Theo nguyên tắc chung, áp dụng trợ cấp 1 khoản 10 man yên bằng tiền mặt thì chủ hộ làm đơn và tiền trợ cấp của tất cả các thành viên trong gia đình sẽ được chuyển chung vào tài khoản ngân hàng dưới tên của chủ hộ, nhưng Bộ nội vụ và truyền thông đã tóm tắt các thủ tục cần thiết, quyết định cho phép cha mẹ và con cái đang sơ tán khỏi bạo lực của chủ hộ sẽ được nhận tiền trợ cấp riêng với chủ hộ.

Theo đó, ngay cả khi bạn đang sơ tán đến một địa chỉ khác với phiếu cư trú, nếu bạn nộp đơn đề nghị vào thành phố nơi bạn hiện đang sống, bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp bao gồm cả số tiền trợ cấp của con cái.
Tuy nhiên, để áp dụng, cần phải có các giấy tờ, tài liệu có thể xác nhận rằng bạn đang sơ tán khỏi bạo lực của chủ hộ, Bộ Nội vụ và Truyền thông đang kêu gọi, nộp đơn đề nghị từ ngày 24 đến ngày 30 của tháng này để tránh thanh toán gấp đôi với chủ hộ.

Tiền trợ cấp của người đã nộp đơn đề nghị sẽ không được trả ngay cả khi chủ hộ làm đơn, Bộ nội vụ và truyền thông cho biết「Chúng tôi sẽ chấp nhận các đề nghị ngay cả khi hết thời hạn, nhưng chúng tôi muốn hỗ trợ sớm.」

( Trích 1 đoạn ) NHK News Web ngày 23 tháng 4 lúc 18 giờ 45 phútT