Tungkol sa Ayudang –pinansiyal na 10 na lapad para sa mga mag anak na biktima ng dahas(Domestic Violence Victims),mula sa punong tagapamahala ng sambahayan(Head of the family).

Tungkol sa Ayudang –pinansiyal na 10 na lapad para sa mga mag anak na biktima ng dahas(Domestic Violence Victims),mula sa punong tagapamahala ng sambahayan(Head of the family).

Upang makatangap ng Ayudang-pinansiyal na 10 na lapad(100,000 yen/10 Man-en) ang mga mag anak na (kasalukuyang nagtatago )na mga biktima ng pang-aabuso/ dahas(Domestic Violence Victim) mula sa punong tagapamahala ng sambahayan ay makakatanggap ng ayuda.
Ayon sa Ministry of Internal Affairs and Communication, ang mga biktimang mag anak mula sa pang aabuso/dahas (DV) na nagtatago mula sa punong tagapamahala ng sambahayan ay makakatanggap ng ayudang-pinasiyal sa paglaganap ng nakakahawang sakit na coronavirus, na 10 na lapad , ngunit may kinakailangan silang sundin na proseso para sa aplikasyon nito.
Mula ika- 24 ng Abril hanggang ika-30 ay pinahihintulutan na ang pagpasa ng aplikasyon sa mga malapit na munusipyo kung saan nakatira ang aplikante (kung saan kayo nakatira sa kasalukuyan).
Ayon sa pamunuan ng Ministry of Internal Affairs and Communication, ang karaniwang pagproseso ng aplikasyon nito ay karaniwan ang punong tagapamahala ng sambahayan (head of the family ng household) ang siyang magsusumite(magsasagawa) ng aplikasyon, nakapangalan ito sa punong tagapamahala ng pamilya,kalakip ang nakatalang numero ng banko nito(savings account number) nito na karaniwan dito lahat papasok ang ayudang matatanggap ng buong pamilya.
Subalit,dahil sa sitwasyon,ipinagpasiya ng pamunuan na kahit na iba ang kasalukuyang nakatalang pangalan ng tinitirahan(address) ng aplikante,iba sa orihinal na pangalan ng tirahan nito, siya ay pinapahintulutan mag apply sa nasasakupang munusipyo kung saan ka/ kayo nakatira sa kasalukuyan makukuha rin ang mga parte ng para sa mga anak, ngunit, gayunpaman may mga kondisyon bago ka makapag apply nito.kinakailangan mong magsumite ng patunay na kasulatan(dokumento) na ikaw ay biktima ng pang-aabuso/dahas(DV at pansamatalang nagtatago), at ang aplikasyon mula mismo sa sa tanggapan ng munusipyo upang maiwasan ang pagdoble ng pagbigay ng ayuda doon sa punong tagapamahala ng pamilya na may kasong pang abuso/dahas. lahat ito ay kailangan mong isumite sa nasasakung munusipyo kung saan ka nakatira.
Tumatanggap pa rin ng aplikasyon kahit na lampas na sa 4/30, gayunpaman kung maari mag apply na sa lalong madaling panahon.